KLUB

   Lubońskie Bractwo Kurkowe jest zrzeszone w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego .

   Nr licencji LK-1350

  Celem klubu jest:

  • Upowszechnianie sportu strzeleckiego i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

  • Popularyzacja, rozwój i stale podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego o charakterze wyczynowym i rekreacyjnym dla członków stowarzyszenia i innych.

  • Prowadzenie kursów i treningów w zakresie strzelectwa sportowego.

  • Stowarzyszanie osób zajmujących się strzelectwem sportowym, broni historyczną oraz kolekcjonerstwem broni palnej, militariów oraz rekonstrukcji  historycznych.

  • Popularyzacja strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich oraz brackich.

  • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Zapisz się do nas!